Belijdenis van de leer

Vandaag leerde ik een nieuwe term, namelijk de term ‘belijdenis van de leer’. Hij kwam voorbij in een vraag en antwoord van Refoweb. In het antwoord wordt vooral de nadruk gelegd op de betekenis van het belijdenis doen voor het avondmaal. Ik geef graag mijn visie op de term belijdenis van de leer en de toegang voor het avondmaal.

De vragensteller vraagt volgens mij of het doen van belijdenis van de leer dezelfde betekenis heeft als belijdenis doen van het geloof. Hij of zij lijkt wat verward te zijn en voegt vanuit die verwarring de rest van zijn vraag toe: hoe komt het eigenlijk dat er zoveel visies binnen de kerk zijn, terwijl er maar een Bijbel is en een God.

Waar doe je belijdenis van?

Ik vind het wel een scherpe vraag eigenlijk. Is het de bedoeling dat je belijdenis van je geloof aflegt of dat je belijdenis van de leer aflegt. Zit er verschil in, zou je haast kunnen vragen. Ik denk dat er zeker een verschil in zit. Als je belijdenis van de leer aflegt dan geef je daarmee aan dat je instemt met de leer die in een bepaalde kerk normaal is. De leer, dat is de menselijke interpretatie van de Bijbel en de wil van God. De leer wordt vaak opgeschreven op een manier zodat het duidelijk afstand neemt van andere leren. Eigenlijk zet je jezelf daarmee in een hoekje en schep je dus afstand van anderen. En daarmee creeër je ook een drempel om anderen te bereiken. Met de leer van de kerk in je broekzak kun je steeds de vraag stellen: hoe denken wij erover?
En die vraag wordt vaak beantwoord op verenigingen en bijbelstudiekringen. Hoe denken wij erover? Het antwoord is een nagepraat antwoord, niet doorleefd maar zeer correct.
Als je belijdenis van je geloof aflegt dan verplicht je jezelf ertoe om goed te doordenken wat jij er nu eigenlijk van vindt. Geloof je wat er in de Bijbel staat, geloof je dat God van je houdt en jou bij zich wilt trekken? Geloof je dat je samen op weg kunt gaan.
Als je over jouw geloof praat op verenigingen en bijbelkringen krijg je heel andere gesprekken. Dan gaat het over wat je merkt van Gods liefde, hoe je voelt in je binnenste dat een bepaalde bijbeltekst bedoeld is, dat je door je kennis en ervaring merkt dat God een bepaalt doel met jou heeft.
Mijn voorkeur heeft de term belijdenis van het geloof. De belijdenis van de leer schept een afstand en verbind je aan de menselijke opvattingen in plaats van aan het woord van God. Ik krijg er een sektarisch gevoel van als ik eerlijk ben.

Belijdenis als toegang tot het avondmaal

De antwoordgever spreekt het ‘Kort begrip’ na over het doel van het belijdenis doen: je vraagt ermee toegang tot het avondmaal. In heel veel kerken wordt dat zo gezegd. En als je het er met elkaar over eens bent dan moet je het ook zo blijven noemen. Persoonlijk geloof ik daar niet zo in. Er worden twee zaken aan elkaar gekoppeld die niet per se bij elkaar horen in mijn optiek.
Rond het avondmaal hebben protestantse kerken een ritueel gebouwd om afstand te nemen van het (vroegere ?) Rooms Katholieke idee dat je tijdens het avondmaal echt een stukje van Jezus lichaam in je mond neemt. Paulus heeft wat dreigende taal geschreven die de kerken betrokken hebben op het avondmaal. Hierdoor is het avondmaal iets zwaars geworden. Als je ten onrechte aan het avondmaal gaat, dan kan je maar zo de rest van je tafelgenoten in het onheil storten. Een rare manier van magisch denken als je het mij vraagt.
Naar mijn idee heeft Jezus gezegd: als je je brood eet, denk er dan aan dat ik het levende brood ben. Dat je leeft dankzij mijn sterven aan het kruis en mijn opstanding uit de dood. Dat mag iedere keer als je het brood breekt.

Het belijdenis doen is in mijn ogen ook een ritueel geworden dat veel te groot is gemaakt. In de Bijbel is te vinden dat mensen belijdenis doen van hun geloof. Maar meestal op een spontane manier zonder daar eerst een mooie outfit voor aan te trekken. Het ritueel hebben protestantse kerken nodig om de kinderdoop een vervolg te geven Als je de kinderdoop zou afschaffen en de geloofsdoop zou instellen, dan zou het hele probleem van belijdenis doen zijn opgelost.
Belijdenis doen als toegangsbewijs voor het avondmaal. Ik vind het prima, als je het er met elkaar over eens bent. Er zal ergens een grens moeten liggen als je de toegang van het avondmaal wilt beheren.

Zoveel visies

De vragensteller lijkt te zeggen dat het allemaal zo onlogisch en onoverzichtelijk lijkt. Al die visies, hoe weet je nu wat goed is. De antwoordgever geeft er niet echt een reactie op. Maar ik wil het wel doen: sorry jongen of meisje, deze onrust is volkomen onze schuld. Omdat we ons graag ingraven in onze loopgraven en vanuit vaste stellingen anderen beschieten. Ik daag je uit de waarheid te zoeken: ga in gebed, lees je bijbel en wandel met God. Vraag Hem om wijsheid en inzicht. En dan horen we het graag eens van je hoe jij erover denkt.

In mijn blogs hier ga ik ervan uit dat belijdenis een moment is in je leven met God. Een keerpunt misschien, maar in ieder geval een punt dat je wilt markeren. Je merkt denk ik in al mijn blogs wat nuchterheid over het belijdenisritueel en blijdschap over je keuze om te leven met God. Lees nog eens wat blogs over belijdenis doen. Als je vragen voor mij hebt, mail ze naar info@belijdenisgeschenk.nl. Ik zal een eerlijk antwoord geven.

Doe je belijdenis van de leer of doe je belijdenis van je geloof in de Heer? Wat zou jouw antwoord zijn?

Deel dit bericht via