Maakt een belijdenis het niet te moeilijk?

De laatste weken kan je in de kranten veel lezen over de verschillende vergaderingen van kerken. Synodes vergaderen en nemen beslissingen. Kerkmensen schrijven hun meningen en zorgen in open brieven. De ene keer omdat de kerk de plaatselijke gemeentes verkeerd lijkt in te schatten. En de andere keer omdat de synode wel erg gemakkelijk met bijbelteksten lijkt om te gaan in de ogen van de briefschrijvers. Kerkelijke eenheid, ook zo’n onderwerp dat deze dagen veel in het nieuws is. En dan denk ik vaak: maakt een belijdenis het niet te moeilijk?

Wat zijn belijdenisgeschriften

Wat zijn belijdenisgeschriften eigenlijk? Op verschillende momenten in de geschiedenis vonden gelovigen het belangrijk om op te schrijven wat ze nu allemaal precies geloven. Meestal gebeurde dat om het verschil tussen de ene kerk en de andere kerk goed duidelijk te maken. Omdat de theologie geboren is uit de filosofie herken je in het denken van de kerken het scholastische. Hoofd en lichaam worden wat gescheiden en de cognitie kan een heel eigen leven leiden in de kerk. Het gevoel is niet altijd te vertrouwen, net zoals alles wat je waarneemt volgens de filosofen niet te vertrouwen is. Ik denk dus ik besta, zei Descartes. Dat is tenminste een zekerheid.
De belijdenisgeschriften van de protestantse kerken komen allemaal aardig op hetzelfde neer. Maar de interpretatie ervan wil nog wel eens flink verschillen. De Remonstranten, die hebben een geloofsbelijdenis die flink afwijkt van de gangbare geloofsbelijdenissen. (En hierdoor zijn veel mensen ook gelijk van mening dat de remonstranten geen echte christelijke kerk is).

Maakt een belijdenis het niet te moeilijk

Maakt een belijdenis het niet te moeilijk om samen te leven als christenen? De geschriften zijn bedoeld om duidelijk te maken wat je gelooft. Maar die woorden lijken soms een heel eigen leven te leiden. Verschillende mensen interpreteren de belijdenis op een andere manier. Waardoor je het nog niet eens bent, al lijkt dat op het eerste gezicht wel.
Zeker als je ook nog de andere geschriften die volgens sommige kerken onder belijdenisgeschriften vallen erbij neemt wordt het ingewikkeld. De kerkorde bijvoorbeeld. Verschillende samensprekingen tussen kerken lopen vast omdat ze het niet eens worden over de kerkorde. Of over hoe bepaalde zaken daarin geregeld zijn. De vrouw in het ambt bijvoorbeeld is zo’n onderwerp. Als regel in een kerkorde gekomen. Maar het voortschrijdend inzicht van het geloof van individuen heeft een nieuw licht op die regel gegeven. Maar omdat de kerkorde telt voor heel het kerkgenootschap moet iedereen er een soort van ‘eens’ over zijn. (Al is iedereen natuurlijk een heel verkeerd woord in dit verband, mensen in de vergadering denken dat ze precies weten hoe alle gemeenteleden er over denken, das natuurlijk onzin).

Belijdenis doen heeft meer te maken met de tien geboden

Terwijl ik dit zo schrijf en een plaatje probeer te vinden die goed bij dit blog past, kom ik een plaatje van de tien geboden tegen. Een plaatje van ‘belijdenisgeschriften’ kan ik niet vinden. En eigenlijk vind ik dat wel mooi. Want maakt een belijdenis het niet te moeilijk? Heeft belijdenis doen niet veel meer te maken met de tien geboden die God ons heeft gegeven? Die tien die Jezus heeft samengevat in die twee heel belangrijke?

Zonder direct Remonstrants te worden vind ik deze gedachte heel prettig merk ik. Ik geloof in God en ik belijd dat ik Hem zie als mijn redder en de schepper van de wereld. De zin van mijn bestaan, etc. Hoe dat in belijdenisgeschriften verwoord is zal mij worst wezen. Het gaat om de weg die God met mij gaat, de weg die ik met God wil gaan. En dat staat alleen in mijn persoonlijke geloofsbelijdenis.

Ik geloof dat de God van de Bijbel de God van mijn leven is. Is dat niet een belijdenis die het niet te moeilijk maakt? Heel simpel, heel dicht bij God, heel dicht bij mijzelf. En in de tien geboden leer ik Hem kennen. Of eigenlijk vooral in hoe Jezus leefde op aarde en de tien geboden liet oplossen in het denken van het nieuwe verbond. Door Gods Geest geen wet meer op stenen tafelen, maar in ons hart. Hoe gaaf is dat.

Lees verder wat geloofsbelijdenis doen volgens mij inhoudt.

Deel dit bericht via