);
wat is belijdenis doen

Wat is belijdenis doen?

Deze website gaat over belijdenisgeschenken. Maar wat is belijdenis doen eigenlijk? Ik probeer het hier uit te leggen. Wil je direct naar suggesties voor belijdeniscadeaus? Klik dan hier.

Veel kerken in Nederland

In Nederland zijn ontzettend veel verschillende soorten kerken. In het verleden en helaas nog steeds ontstaan er steeds weer nieuwe kerken. Door onenigheid, door verschillende opvatttingen over hoe je bepaalde gedeelten in de Bijbel zou moeten uitleggen.

Voor een buitenstaander valt misschien alleen op dat er in de ene kerk op zondag twee keer gekerkt wordt en in een andere maar één keer. Of misschien woon je in een buurt waar de straat op zondag bevolkt wordt door mensen waarbij vooral de kleur zwart en de hoedjes bij de vrouwen opvallen.

Gelukkig groeien kerken ook steeds meer naar elkaar toe en komt er op steeds meer gebieden samenwerking en onderlinge erkenning.

Protestantse kerken en katholieke kerken

Heel grof kan je de kerken indelen in ‘protestant’ en ‘katholiek’. De protestantse kerken kan je dan weer verdelen in gereformeerd, PKN, reformatorisch en nog wat kleine smaakjes daartusssen.

En daarnaast heb je nog de evangelische gemeenten waar ook weer veel soorten van zijn. Die leden noemen zich vaak geen kerk maar ‘gemeente’.

Wat is belijdenis of doop

Wat is belijdenis doen en wat is dopen? Bijna alle kerken hebben de overeenkomst dat de ‘gelovigen’ op een bepaald moment willen uitkomen voor hun geloof. Daar is een ritueel omheengezet dat we belijdenis doen of dopen noemen. Lees hier over de belijdenis bij Katholieken.

Twee soorten doop

Om het ingewikkeld te maken: er zijn twee soorten doop. De meer traditionele kerken gebruiken de kinderdoop. Een kind wordt als baby meegenomen naar de kerk en daar gedoopt. Het kind wordt symbolisch ‘ingelijfd in het verbond’ dat God ooit met zijn volk sloot.

De evangelische gemeenten en ook steeds leden van gereformeerde en PKN kerken geloven meer in de volwassenendoop. Of eigenlijk heet die doop de ‘gelovigendoop’. Geloof moet volgens hen een bewuste keuze zijn, en die keuze kan je als baby nog niet maken. Vaak worden deze baby’s vlak na de geboorte ‘opgedragen’ aan God. En dat zit weer dicht bij de gedachte van de kinderdoop ook: We kregen dit kind, maar we geven het ook weer terug aan U. Zorgt u ervoor. Het is leven door u gewild.

De theologische discussie daarover laat ik hier even zitten. Op deze pagina van de EO zet prof. dr. Willem J. Ouweneel op een mooie manier uiteen hoe hij de verschillende dopen ziet.

Twee soorten belijdenis

Eigenlijk zijn er hierdoor ook twee soorten van belijdenis doen. Grofweg kan je zeggen dat de jongeren die ooit als kind zijn gedoopt op een gegeven moment belijdenis doen van hun geloof. Zo zetten ze zelf bewust een stap om achter Jezus aan te gaan. Hier gaat in de meeste kerken een hele geloofscursus aan vooraf. Bij andere kerken is er alleen een voorgesprek waarin de jongere uitlegt waarom hij belijdenis wil doen.

De jongeren die als baby zijn opgedragen doen eigenlijk hetzelfde. Ook zij nemen het besluit om met God te willen leven en dit serieus te nemen. Belijdenis doen noemen we ook wel eens de ‘droge doop’. Al zal de echte gelovigendoop een stuk indrukwekkender aanvoelen voor deze jongeren dan een ‘simpel ja’ bij de belijdenis.

Dus wat is belijdenis doen?

Een belijdenis is de verwoording van je geloof. In het verleden zijn er veel ‘belijdenisgeschriften’ geschreven die uitgroeiden tot flinke theologische werken. Om vooral het verschil goed duidelijk te maken tussen de protestantse kerken en de katholieke kerken.

Als je belijdenis doet dan geef je aan dat je wilt leven met God. Dat je gelooft wat in de Bijbel staat en wat je in het verleden allemaal geleerd hebt over God. Het moment van belijdenisdoen is een soort ritueel dat steeds persoonlijker wordt. Jongeren krijgen steeds meer de kans om hun eigen touch te geven aan dit belangrijke moment.

In de praktijk zijn dit vaak de ingredienten van zo’n belijdeniszondag:

  • feestelijke muziek
  • mooie kleren
  • kleine cadeaus
  • een ‘wij-gevoel’

Belijdenisdoen gebeurt meestal in een kerkgebouw tijdens een zondagse eredienst. Aan het einde van de dienst krijgen de gemeenteleden de gelegenheid om de jongeren te feliciteren. Dat is vaak ook het moment dat er kleine cadeaus worden uitgedeeld.

Op zoek naar een cadeau voor belijdenis doen?

Op deze website kunt u verschillende soorten cadeaus voor belijdenis vinden. Bekijk hier bijvoorbeeld de boeken, zeker traditioneel. Of sieraden en mooie kaarten. Wens iemand iets moois met een mooie wens op een kaart of een persoonlijk cadeau.

Deel dit bericht via